Lena Évora

Lena
Évora

Cultureel ondernemer |
Productiehuis SchoneKunsten
Ontroeren met de schoonheid van Kunst

Productiehuis SchoneKunsten

Productiehuis SchoneKunsten bedenkt en realiseert evenementen en draagt bij aan het culturele aanbod in Rotterdam én de wereld.  Initiatiefnemer en artistiek verantwoordelijk is Lena Évora.

Het doel van de stichting is om de ongehoorde en onbekende verhalen, ook wel de andere verhalen, naar de zichtbaarheid te brengen en deze te delen met mensen. Het middel dat wordt ingezet om dat te bereiken, is kunst (verschillende kunstdisciplines).

Bij het maakproces wordt gezocht naar het persoonlijke verhaal, de ruwe kern. Vanuit die kern wordt een productie gemaakt die zuiver en oprecht is. Een evenement dat raakt en ontroerd. Daarbij is er oog voor de organisatie, de begroting en het logistieke proces om de productie te realiseren.

Productiehuis SchoneKunsten ziet het als haar missie om meer begrip te creëren naar elkaar en elkaars achtergrond en draagt zo bij aan het levensgeluk van een ieder. Samenwerkingen met partners binnen de culturele sector is daarbij heel belangrijk!

Productiehuis SchoneKunsten| Ontroeren met de schoonheid van Kunst

Bedenken van het inhoudelijke concept. Maken van het projectplan en de begroting. Ontwikkelen van het promomateriaal. Meedenken in de organisatorische en logistieke processen. Dit alles samen met diverse cultuur aanbieders.

Van creatie naar realisatie.

Portfolio & (co)producties

Upcoming events en marktdagen

Zondag 15 sep 2024 Festival Muziek op de Rotte |  Noordplein (openlucht), Rotterdam MEER INFO VOLGT

Go to Lena’s Store

Productiehuis SchoneKunsten

Neem contact op voor een kennismaking, samenwerking of zakelijk voorstel.